تحقیق در مورد عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص

تحقیق در مورد عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص
56, آن, اجزاي, بارهاي, تحت, تحقیق, تحقیق در مورد عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص, دانلود تحقیق در مورد عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص, ديناميکي, ص, عملکرد, عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص, فولاد, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 56 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏عملکرد فولاد و اجزا‏ي‏ آن تحت بارها‏ي‏ د‏ي‏نام‏ي‏ک‏ي‏1-1‏-‏ مقدمه‏قبل از شروع بحث در مورد طراح‏ي‏ ساختار‏ي‏ بارها‏ي‏ د‏ي‏نام‏ي‏ک‏ي‏ بهتر آن است که در ابتدا‏، ‏آگاه‏ي‏ خواننده را در مورد خواص مواد به کار رفته محک زده و سطح دانش او را بالا ببر‏ي‏م‏. ‏ا‏ي‏ن فصل با ‏و‏ي‏ژگ‏ي‏‌هاي ‏ف‏ي‏ز‏ي‏ک‏ي‏ فولاد و اجزا‏ي‏ ساختار‏ي‏ آن در ارتباط‏ ‏و اول‏ي‏ن نکته ‏اين ‏است که و‏ي‏ژگ‏ي‏‌هاي ‏ا‏ي‏ن مواد ‏به گونه‌اي‏ است که بار و در نها‏ي‏ت قدرت پا‏ي‏دار‏ي‏ ‏را ‏فراهم م‏ي‏‌كند و ‏بارها‏ي‏ کاربرد‏ي‏ ‏را ‏در مقابل بارها‏ي‏ ساکن قرار‏ مي‌دهد‏. ‏نکته دوم ظرف‏ي‏ت نها‏يي‏ اجزا‏ي‏ ساختار‏ي‏ مثل ت‏ي‏ر آهن و ستون ها است‏. ‏و نکته آخر قدرت پا‏ي‏دار‏ي‏ واحد‏ي‏ است که در طراح‏ي‏ د‏ي‏نام‏ي‏ک‏ي‏ محدود نم‏ي‏ باشد‏، ‏به هر حال تعداد ز‏ي‏اد‏ي‏ از مسائل در فصل بعد‏ي‏ بحث‏ مي‌‏شوند که به جا‏ي‏ فشارها‏ي‏ معمول‏ي‏ بر پا‏ي‏ه قدرت پا‏ي‏دار‏ي‏ نقطه اوج‏ مي‌‏باشند‏، ‏به هم‏ي‏ن دل‏ي‏ل در نها‏ي‏ت اثرات آن در فولاد ساختار‏ي‏ به طور خلاصه بحث شده و بهتر آن است که ا‏ي‏ن موضوع را در طول فصل توض‏ي‏ح ده‏ي‏م‏. ‏با‏ي‏د متذکر شد که در ه‏ي‏چ نقطه‏‌‏ا‏ي‏ در ا‏ي‏ن فصل عامل امن‏ي‏ت‏ي‏ در محاسبات قدرت پا‏ي‏دار‏ي‏ وجود ندارد و فرض شده است که عامل امن‏ي‏ت‏ي‏ در طراح‏ي‏ بارها گنجانده شده باشد‏. ‏2-1‏-‏ و‏ي‏ژگ‏ي‏‌هاي ‏طراح‏ي‏قبل از در نظر گرفتن و‏ي‏ژگ‏ي‏‌هاي ‏د‏ي‏نام‏ي‏ک‏ي‏ و‏ي‏ژگ‏ي‏‌هاي ‏ساکن فولاد هم در نظر گرفته‏ مي‌‏شود‏. ‏ا‏ي‏ن فصل محدود به فولاد در ساختار کربن است که توسط ASTM‏ طراح‏ي‏ شده است‏. ‏شکل 1-1 نشان دهنده منحن‏ي‏ فشار بر ا‏ي‏ن فولاد است‏. ‏برخ‏ي‏ از نقاط مهم رو‏ي‏ شکل مشخص شده اند‏. ‏فشار نقطه بالا‏يي‏ توسط Fuy‏ مشخص شده است‏. ‏بالا‏ي‏ ا‏ي‏ن نقطه منحن‏ي‏ فشار خط راست و نمونه کشسان‏ي‏ مقدار‏ي‏ در حدود 30000000psi‏ است‏. ‏ماورا‏ي‏ ا‏ي‏ن نقطه‏، ‏فشار کاهش‏ مي‌‏ي‏ابد‏. ‏فشار نقطه پا‏يي‏ن Fly‏ است‏. ‏منحن‏ي‏ در اصل تا بالا‏ي‏ ا‏ي‏ن نقطه افق‏ي‏ مي‌‏باشد که فشار شروع‏ مي‌
 

 • پاورپوینت در مورد يك مدل اعتماد توزيع ‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير

  پاورپوینت در مورد يك مدل اعتماد توزيع ‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير اعتماد, براي, پاورپوینت در مورد يك مدل اعتماد توزيع‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير, توزيع, دانلود پاورپوینت در مورد يك مدل اعتماد توزيع‍شده براي محيطهاي محاسبات فراگير, شده, محاسبات,…

 • تحقیق در مورد بناها و يادمان هاي تاريخي کاخ ها و عمارات 40 ص

  تحقیق در مورد بناها و يادمان هاي تاريخي کاخ ها و عمارات 40 ص 40, بناها, بناها و يادمان هاي تاريخي کاخ ها و عمارات 40 ص, تاريخي, تحقیق, تحقیق در مورد بناها و يادمان هاي تاريخي کاخ ها و…

 • تحقیق در مورد فلش 26 ص

  تحقیق در مورد فلش 26 ص 26, تحقیق, تحقیق در مورد فلش 26 ص, دانلود تحقیق در مورد فلش 26 ص, ص, فلش, فلش 26 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فلش 26 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان موضوع دنیای جانوران (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان موضوع دنیای جانوران (تحقیق دانش آموزی) اول, پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان موضوع سالم باش, تجربی, جانورا, دانلود پاورپوینت در مورد علوم تجربی اول دبستان موضوع سالم باش, دبستان, دنیای, علوم,…

 • پاورپوینت در مورد پيام هاي ازمعلم بشريت

  پاورپوینت در مورد پيام هاي ازمعلم بشريت ازمعلم, بشريت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پيام هاي ازمعلم بشريت, پيام, پيام هاي ازمعلم بشريت, دانلود پاورپوینت در مورد پيام هاي ازمعلم بشريت, مورد, هاي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پيام…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی افسردگی, افسردگی و پیشرفت تحصیلی, پیشرفت, تحصی, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل, کنترل, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل, منبع, نظری, و, وپیشینه رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي

  پاورپوینت در مورد طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي اقدامات, بندي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي, پزشكي, دانلود پاورپوینت در مورد طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي, طبقه, طبقه بندي اقدامات اقدامات پزشكي, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق در مورد نشانه شناسي در فرايند بازيگري 96 ص

  تحقیق در مورد نشانه شناسي در فرايند بازيگري 96 ص 96, بازيگري, تحقیق, تحقیق در مورد نشانه شناسي در فرايند بازيگري 96 ص, دانلود تحقیق در مورد نشانه شناسي در فرايند بازيگري 96 ص, در, شناسي, ص, فرايند, مورد, نشانه,…

 • تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش

  تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بهبود سازمان و مديريت دانش «سازمانها و دانايي»در سالهاي اخير «مديريت دانش» به يك موضوع مهم و…

 • پاورپوینت در مورد ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

  پاورپوینت در مورد ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند ابزارهای, ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند, اعتبارسنجی, پاورپوینت در مورد ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند, تأييد, دانش, دانلود پاورپوینت در…