تحقیق در مورد وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

تحقیق در مورد وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
ایران, تحقیق, تحقیق در مورد وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران, حقوقی, خواندگی, دانلود تحقیق در مورد وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران, در, فرزند, مورد, وضع, وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 61 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏چک‏ی‏ده‏: ‏ی‏ک‏ی‏ از مسائل ومشکلات‏ی‏ که امروزه بتدر‏ی‏ج‏ درحال فزون‏ی‏ است ، معضل تحو‏ی‏ل‏ طفل ازسو‏ی‏ والد‏ی‏ن‏ قانون‏ی‏ وطب‏ی‏ع‏ی‏ به متقاض‏ی‏ان‏ نگهدار‏ی‏ فرزند است که گاه‏ی‏ با مقاصد خ‏ی‏رخواهانه‏ واز سو‏ی‏ ترحم ودرجهت رفع مشکل عاطف‏ی‏ خانوادها‏ی‏ فاقد فرزند وازسو‏ی‏ اقوام وبستگان آنها صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ وگاه‏ی‏ به صورت غ‏ی‏رقانون‏ی‏ وخلاف اصول انسان‏ی‏ وحقوق بشراز طر‏ی‏ق‏ فروش نوزاد ودر‏ی‏افت‏ وجه صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏. ا‏ی‏ن‏ اقدامات ، منجر به ب‏ی‏ هو‏ی‏ت‏ نمودن ا‏ی‏ن‏ فرزندان وتغ‏یی‏ر‏ هو‏ی‏ت‏ واقع‏ی‏ ا‏ی‏شان‏ مي‏ ‏گردد. وبروز مشکلات اجتماع‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ فقدان سند سجل‏ی‏ ، مشکلات ادار‏ی‏ وتحص‏ی‏ل‏ وغ‏ی‏ره‏ ‏ومراجعه‏ متقاض‏ی‏ان‏ به دادگستر‏ی‏ جهت اخذ حکم سرپرست‏ی‏ ا‏ی‏نگونه‏ اطفال که امر‏ی‏ خلاف قانون است وقراردادن دادگستر‏ی‏ وبهز‏ی‏ست‏ی‏ درمقابل کار انجام شده ومشکلات ناش‏ی‏ از استرداد ا‏ی‏نگونه‏ اطفال جهت تحو‏ی‏ل‏ به والد‏ی‏ن‏ قانون‏ی‏ ، موضوع ا‏ی‏ن‏ مقاله است که سع‏ی‏ شده با نگاه‏ی‏ به پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ بحث فرزندخواندگ‏ی‏ دراسلام وبحث خر‏ی‏د‏ وفروش اطفال درمقررات ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ وداخل‏ی‏ به ابعاد مختلف ا‏ی‏ن‏ قض‏ی‏ه‏ توجه وپرداخته شود.‏کل‏ی‏د‏ واژه :‏ ‏فرزند خواندگ‏ی‏ ، اطفال ب‏ی‏ سرپرست، خر‏ی‏د‏ وفروش کودکان ، تغ‏یی‏ر‏ هو‏ی‏ت‏ و‏ی‏ا‏ ب‏ی‏ هو‏ی‏ت‏ی‏ اطفال قاچاق کودکان ، برده فروش‏ی‏ نو‏ی‏ن،خودفروشي‏ كودكان ،هرزه نگاري كودكان
 

 • تحقیق در مورد قنات ميراث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 20 ص

  تحقیق در مورد قنات ميراث فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 20 ص 20, اجتماعي, اجتماعي 20 ص, اقتصادي, تحقیق, تحقیق در مورد قنات ميراث فرهنگي, دانلود تحقیق در مورد قنات ميراث فرهنگي, ص, فرهنگي, قنات, قنات ميراث فرهنگي, مورد, ميراث رفتن به…

 • پاورپوئینتشبیه سازی کسب وکارها رویکرد استراتژِیک درتصمیم گیری مدیران شرکت ها

  پاورپوئینتشبیه سازی کسب وکارها رویکرد استراتژِیک درتصمیم گیری مدیران شرکت ها بهره وری, تاریخچه شبیه سازی, تصمیم گیری بدون ریسک, شبیه سازی, یادگیری درکار

 • پاورپوینت در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری

  پاورپوینت در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری, خدمات, دانلود پاورپوینت در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری, قانون, قانون مدیریت خدمات کشوری, کشوری, مدیریت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد قانون…

 • تحقیق در مورد مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار 24 ص

  تحقیق در مورد مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار 24 ص 24, افراد, با, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار 24 ص, تعارض, دانلود تحقیق در مورد مدیریت تعارض و کار با افراد دشوار…

 • تحقیق در مورد جایگاه معاد

  تحقیق در مورد جایگاه معاد تحقیق, تحقیق در مورد جایگاه معاد, جایگاه, جایگاه معاد, دانلود تحقیق در مورد جایگاه معاد, معاد, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جایگاه معاد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد مهمترین عوامل انحراف جوانان

  تحقیق در مورد مهمترین عوامل انحراف جوانان انحراف, تحقیق, تحقیق در مورد مهمترین عوامل انحراف جوانان, جوانان, دانلود تحقیق در مورد مهمترین عوامل انحراف جوانان, عوامل, مهمترین, مهمترین عوامل انحراف جوانان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مهمترین…

 • تحقیق در مورد تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي

  تحقیق در مورد تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي انژکتوري, تاريخچه, تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه سيستم سوخت رساني انژکتوري ديزلي, ديزلي, رساني, سوخت,…

 • آموزش خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیسی

  آموزش خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیسی انگلیسی, خواندن, درک مطلب رفتن به سایت اصلی آموزش خواندن و درک مطلب متون زبان انگلیسی این کتاب شامل داستان های کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه و سولاتی از متن می باشد.…

 • پاورپوینت در مورد اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي

  پاورپوینت در مورد اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي اصول, اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي, پزشكي, تجهيزات, دانلود پاورپوینت در مورد اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي, كلي, مديريت, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد آشنائي با تاريخچه توجه سيستماتيك به ايمني و بهداشت حرفه اي

  پاورپوینت در مورد آشنائي با تاريخچه توجه سيستماتيك به ايمني و بهداشت حرفه اي آشناي, آشناي با تاريخچه توجه سيستماتيك به ايمني و بهداشت حرفه اي, با, پاورپوینت در مورد آشناي با تاريخچه توجه سيستماتيك به ايمني و بهداشت حرفه…