مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
حاکمیت شرکتی, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, ساختار مالکیت, مالکیت نهادی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, نظر

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏فص‏ل دوم….‏…………………………………………………………………….ادبیات و چارچوب نظری تحقیق17‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏ارزش شرکت‏،‏ ‏ساختار مالکیت‏،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی‏1-2 مقدمه‏هدف ‏اصل‏ی ‏گزارشگر‏ی ‏مال‏ی ‏كمك ‏به ‏استفاده ‏كنندگان، ‏به ‏ويژه ‏سرمايه ‏گذاران ‏در ‏تصميم ‏گير‏ی ‏ها‏ی ‏اقتصاد‏ی ‏است ‏و ‏ارزياب‏ی ‏بازده ‏سهام ‏، ‏مبنا‏ی ‏اصل‏ی ‏تصميمات ‏اقتصادی ‏سرمايه ‏گذاران ‏قرار ‏مي ‏گيرد.‏با ‏توجه ‏به ‏جنبه ‏ها‏ی ‏اقتصادی ‏اطلاعات،گزارشگری ‏مالی ‏و ‏سيستم ‏حسابداری ‏نقش ‏حياتی ‏را ‏در ‏بازار ‏سرمايه ‏ايفا ‏می ‏كند. ‏هدف ‏اصلی ‏گزارشگری مالی ‏تأمين ‏نيازهای ‏اطلاعاتی ‏سرمايه ‏گذاران ‏است. ‏سرماي‏ه ‏گذاران ‏و ‏استفاده ‏كنندگان ‏با ‏استفاده ‏از ‏اطلاعات ‏حسابداری‏ ‏عملكرد ‏آتی ‏شركت ‏را ‏پيش ‏بينی ‏و ‏از ‏آن ‏برای ‏ارزشگذاری ‏شركت ‏استفاده ‏می ‏كنند . ‏هرگونه ‏اطلاعات‏ی ‏كه ‏به ‏سرمايه ‏گذاران ‏و ‏تصميم ‏گيرندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏منافع ‏ومخاطرات ‏آت‏ی ‏يك ‏داراي‏ی ‏يار‏ی ‏رساند، ‏مربوط‏ ‏درنظر ‏گرفته ‏م‏ی ‏شو‏د ‏(جنکینز وهمکاران،2004). ‏اطلاعات‏ی ‏مربوط ‏تلق‏ی‏ ‏م‏ی ‏شوند ‏كه ‏بر ‏تصميمات ‏اقتصاد‏ی ‏استفاده ‏كنندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏رويدادها‏ی ‏گذشته، ‏حال ‏يا ‏آينده، ‏تأييد‏ ‏يا‏ ‏تصحيح ‏ارزيا‏بی ‏ها‏ی ‏گذشته ‏آنها ‏مؤثر ‏واقع ‏شوند‏(استانداردهای حسابداری ایران،1386).‏تركيب ‏سهامداران ‏شركت ‏ها‏ی ‏مختلف ‏، ‏متفاوت ‏است . ‏بخش‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏دراختيار ‏سهامداران ‏جزء ‏و ‏اشخاص ‏حقيق‏ی ‏قرار ‏دارد . ‏اين ‏گروه ‏برا‏ی ‏نظارت ‏بر ‏عملكرد‏ ‏مديران ‏شركت ‏عمدتاً ‏به ‏اطلاعات ‏در ‏دسترس ‏عموم ‏، ‏همانند ‏صورت ‏ها‏ی ‏مال‏ی ‏منتشره ‏اتكاء‏ ‏م‏ی ‏كنند. ‏اين ‏در ‏حال‏ی ‏است ‏كه ‏بخش ‏ديگر‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏در ‏اختيار ‏سهامداران‏ ‏حرفه ‏ا‏ی ‏عمده ‏قرار ‏دارد ‏كه ‏بر ‏خلاف ‏گروه ‏سهامداران ‏نوع ‏اول، ‏اطلاعات ‏داخل‏ی ‏با ‏ارزش‏ ‏درباره ‏چشم ‏اندازها‏ی ‏آ‏ت‏ی ‏و ‏راهبردها ‏ی ‏تجار‏ی ‏و ‏سرمايه ‏گذار‏ی ‏ها‏ی ‏بلند ‏مدت ‏شركت ‏، ‏ازطريق ‏ارتباط ‏مستقيم ‏با ‏مديران ‏شركت ‏در ‏اختيار ‏ايشان ‏قرار ‏م‏ی ‏گيرد ‏(نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). ‏سرما ‏يه ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏، ‏سرمايه ‏گذاران ‏بزرگ ‏ن‏ظ‏ير ‏بانك ‏ها، ‏شركت ‏ها‏ی ‏بيمه ‏و ‏شركت ‏ها‏ی ‏سرمايه ‏گذار‏ی‏ ‏هستند. ‏عموماً ‏اين ‏گونه ‏تصور ‏م‏ی ‏شود ‏كه ‏حضور ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏نها‏د ‏ی ‏ممكن ‏است ‏به‏ ‏تغيير ‏رفتار ‏شركت ‏ها ‏منجر ‏شود ‏اين ‏امر ‏ا‏ز ‏فعا ‏ليتها‏ی ‏نظار‏تی ‏كه ‏ا ‏ين ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏انجام‏ ‏م‏ی ‏دهند، ‏نشأت ‏م‏ی ‏گيرد‏ (بوشی ،1998) .
 

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری بورس الکترونيک

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری بورس الکترونيک الکترونيک, بورس, پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری بورس الکترونيک, تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری بورس الکترونيک, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری بورس الکترونيک لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد مظاهر غفلت در انسان

  تحقیق در مورد مظاهر غفلت در انسان انسان, تحقیق, تحقیق در مورد مظاهر غفلت در انسان, دانلود تحقیق در مورد مظاهر غفلت در انسان, در, غفلت, مظاهر, مظاهر غفلت در انسان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مظاهر…

 • پاورپوینت در مورد kalman Filter

  پاورپوینت در مورد kalman Filter Filter, kalman, kalman Filter, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد kalman Filter, دانلود پاورپوینت در مورد kalman Filter, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد kalman Filter لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد گزارش کار آشنایی با چوب

  تحقیق در مورد گزارش کار آشنایی با چوب آشنایی, با, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کار آشنایی با چوب, چوب, دانلود تحقیق در مورد گزارش کار آشنایی با چوب, کار, گزارش, گزارش کار آشنایی با چوب, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران 109 ص

  تحقیق در مورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران 109 ص بررسی, بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران 109 ص, تبلیغات, تجاری, تحقیق در مورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد…

 • کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص

  کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص 98, جهان, دانلود کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص, در, شكر, ص, کارآفرینی, کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص, نيشكر, و رفتن به سایت اصلی کارآفرینی شكر و…

 • تحقیق در مورد نقاشی217

  تحقیق در مورد نقاشی217 تحقیق, تحقیق در مورد نقاشی217, دانلود تحقیق در مورد نقاشی217, مورد, نقاشی217 رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نقاشی217 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص

  تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص 192, الله, تحقیق, تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص, حزب, حزب الله لبنان 192 ص, دانلود تحقیق در مورد حزب الله لبنان 192 ص, ص, لبنان, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی

  پاورپوینت در مورد چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی ابتدایی, اول, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی, تغییر, چار, چار چوب تغییر برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی, چوب, د, دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد نوآوری در عرصه سیاست و حکومت 264 ص

  تحقیق در مورد نوآوری در عرصه سیاست و حکومت 264 ص 264, تحقیق, تحقیق در مورد نوآوری در عرصه سیاست و حکومت 264 ص, حکومت, دانلود تحقیق در مورد نوآوری در عرصه سیاست و حکومت 264 ص, در, سیاست, ص,…